Borkovany                                          

Základní informace

Název: Borkovany
Ičo: 65804139
Registrační číslo v rejstříku Orla: 12003
Župa: Sedlákova
Vznik: 28/12/1990
Sídlo: Borkovany 22, Borkovany, 69175
Web:  
Mail 1: varmexin@iol.cz
Mail 2:  
Telefon:  

 

Aktuální předsednictvo

starosta: Radim Petlák (od: 15/03/2009)
místostarosta: Stanislav Kučerka (od: 22/02/2004)
Členové rady jednoty: Tomáš Strejček (od: 22/02/2004)
  Josef Novák (od: 22/02/2004)
  Radim Petlák (od: 22/02/2004)
   
Předseda revizní komise jednoty: Marie Nováková (od: 22/02/2004)
Člen revizní komise jednoty: Michal Měřínský (od: 22/02/2004)

 

Vývoj počtu členů v jednotě

  do 18 let 19–26 27–60 nad 60 let celkem
K 2013-01-01 1 4 16 5 26
K 2012-01-01 0 1 15 5 21
K 2011-01-01 0 2 14 5 21
K 2010-01-01 0 5 11 5 21
K 2009-01-01 0 6 10 5 21
K 2008-01-01 0 8 8 5 21
K 2007-01-01 0 8 8 5 21
K 2006-01-01 0 10 7 5 22
K 2005-01-01 0 11 7 5 23