II. obnova Orla

stránka 2  ( menu kapitoly - str.: 1 ; 2 ; 3 ; 4 )

Přetiskujeme pro paměť župy doslovné znění zprávy náčelníka župy na sjezdu. Tato stať dává nahlédnout na široký záběr a vysoký stupeň župního řízení tělovýchovné oblasti v období II. obnovy Orla.

„Před rokem jsem byl postaven v čelo župy jako župní náčelník. Můj předchůdce v této funkci br. Hlaváč pro velké zaneprázdnění vzdal se náčelnictví, zůstal však členem župního cvičitelského sboru, kde plně uplatňuje, pokud mu to čas dovolí, své zkušenosti.

Nově zvolený cvičitelský sbor vzal si za úkol vyškoliti si pro jednoty zdatné vedoucí a cvičitele a pořádal župní školy základní tělovýchovy. Pořádány byly ve 4 střediscích a to v Brně (pro I. a II. okrsek), ve Tvarožné (pro III. a IV. okrsek), v Žatčanech (pro V. a VI. Okrsek) a v Žabčicích (pro VII. a VIII. okrsek).
Tyto školy neobeslaly: Křtiny, Bukovina, Bukovinka, Podolí, Kobylnice, Sokolnice, Hostěrádky a Lovčičky.

Školení cvičitelů bude na programu činnosti cvičitelského sboru župy každým rokem, poněvadž víme, že toto jest hlavní, co jednoty k zdárnému rozvinutí činnosti potřebují.

Po ústředním kurzu národních tanců v dubnu 1946 v Mutěnicích byly konány 2 župní kurzy, a to 5. května 1946 v Obřanech a 19. května v Žatčanech. Účast na obou kurzech byla četná, zvláště v Žatčanech bylo 120 účastníků. Tyto kurzy znamenaly určitý přínos do orelské tělovýchovy a zpestřily tak mnohá veřejná
vystoupení jednot.

Vedoucím lehké atletiky v župě byl v r. 1946 br. Fr. Krejčiřík ze Žatčan. Prvním závodem v r. 1946 byl tzv. Memoriál br. Dvořáka, který pořádala jednota Brno III. – župa Sušilova a pozvala závodníky z naší župy. Závodu se zúčastnilo z naší župy 15 mužů a 24 dorostenců. Dorostenci z jednot Žatčan a Tuřan obsadili prvá 2 místa. Na našich prvních župních atletických závodech po obnovení činnosti, které se konaly 23. června 1946, vyšla vítězně z 31 soutěžících a z 11 jednot jednota Žatčany.

Pořadí jednot v závodech mužů:
1. Žatčany . . . . . . . . . . . . . . .. . . 50 bodů
2. Obce-Ochoz . . . . . . . . . . . . . . 22 bodů
3. Prace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 bodů

v závodech dorostenců starších:
1. Žatčany . . . . . . . . . . . .. . . . . . 34 body
2. Šlapanice . . . . . . . . . . . . . . . . 23 body
3. Tuřany . . . . . . . . . .. . . . . . . 15 ½ bodu

v trojboji mladších dorostenců:
1. Tuřany
2. Žatčany
3. Měnín

Výsledky vítězů jednotlivých disciplín:
100 m čas . . . 11,9 vt. . . . . . . . Ing. Fr. Bednář, Maloměřice
400 m . . . . . . 62,03 . . . . . . . . J. Blažek, Žatčany
600 m . . . . . . 2,14 min. . . . . . J. Kelbl, Hrušovany
3 000 m . . . . . 10.15.6 min. . . . J. Blažek, Žatčany
výška . . . . . . . 161 cm . . . . . . . Ferd. Plch, Obce-Ochoz
délka . . . . . . . 581 cm . . . . . . . Boh. Sýkora, Žatčany
tyč . . . . . . . . . 317 cm . . . . . . . Gabr. Lauterbach, Žatčany
koule . . . . . . . 11,27 m . . . . . . Václav Pochop, Prace
disk . . . . . . . . 36,48 m . . . . . . Václav Pochop, Prace
oštěp . . . . . . . 39,31 m . . . . . . J. Chmelík, Žatčany

Mistrovství Čsl. Orla v lehké atletice, které se konalo ve dnech 5. a 6. července 1946, zúčastnilo se z naší župy 10 mužů, 9 dorostenců starších a 3 dorostenci mladší. Krásného úspěchu dosáhli dorostenci starší, kteří se umístili na I. místě a získali 106 bodů. Mladší dorostenci byli druzí se získanými 51 body a muži obsadili III. místo se 42 body.

Lehkoatletických závodů tzv. Svatováclavských her v Přerově ve dnech 27. a 28. září 1946 se z naší župy zúčastnili dorostenci z jednot Žatčan, Šlapanic a Tuřan. Pěkného úspěchu dosáhli dorostenci ze Žatčan a ze Šlapanic, kteří obsadili v závodech dorostenců prvá místa.

Župního mistrovství v odbíjené účastnili se vítězové závodů v okrscích. Bylo konáno 29. června 1946 na hřišti v Obřanech za účasti 6 družstev. Okrsek VI. A VIII. závody neobeslaly.Titul mistra župy v odbíjené získalo družstvo jednoty Pozořice (III. okrsek).

Konečné pořadí:
1. Pozořice
2. Tuřany
3. Líšeň
4. Husovice

Župním vedoucím nářadí byl v roce 1946 br. Jan Bébar ze Židenic. Byly vypsány nářaďové závody v neděli 15. prosince 1946 v Husovicích. Celková účast na závodech byla 41 závodníků. Z toho 20 mužů a 21 dorostenců.

Závody obsahovaly tyto disciplíny:
– povinná sestava na hrazdě
– povinná sestava na bradlech
– přeskok přes koně na šíř
– šplh na laně
– pořadová cvičení
– pro muže povinná sestava na kruzích

Bodována byla družstva jednot a jednotlivci s těmito výsledky:

Pořadí družstev dorostenců:
1. Tuřany . . . . . . . . . . . . . . . 293 ½ bodu
2. Husovice . . . . . . . . . . . . . . 288 ¼ bodu
3. Vranovice . . . . . . . . . . . . . 278 ¼ bodu
4. Šlapanice . . . . . . . . . . . . . . . 277 bodů

Pořadí družstev mužů:
1. Tuřany–Líšeň . . . . . . . . . . 285 ¾ bodu
2. Pozořice . . . . . . . . . . . . . . 283 ¼ bodu
3. Chrlice . . . . . . . . . . . . . . . 279 ¼ bodu

Pořadí jednotlivců – dorost
1. Bárta Oldřich, Tuřany . . . . 98 ½ bodu a Novotný Fr., Husovice . . . . . 98 ½ bodu
2. Černý J., Tuřany . . . . . . . . . 97 ¾ bodu
3. Bárta Rud., Tuřany . . . . . . 97 ½ bodu
4. Soukup Vil., Vranovice . . . . 96 ¾ bodu
5. Svoboda Ad., Husovice . . . . 95 ¾ bodu

Pořadí jednotlivců – muži:
1. Šmerda Jan, Pozořice . . . . . 97 ½ bodu
2. Dofek Jaroslav, Vranovce . . . . . 97 bodů
3. Klimeš Josef, Vranovice . . . . 96 ¾ bodu
4. Drbal K., Líšeň a Fiala Mir., Tuřany – oba . . 96 ¼ bodu
5. Šedý Jaroslav, Líšeň a Hadíček J., Tuřany – oba . . . . . 96 bodů

Vítězná družstva a jednotlivci obdrželi vkusné upomínkové ceny. Za vedení br. Bébara bylo svoláváno k pravidelným nácvikům župní družstvo nářaďovců. Byla to jednak příprava na chystanou župní akademii a pak příprava na ústřední vyhledávací závody na nářadí. Pro závod ve vyšším oddělení byli připravováni tito bratři: Bednář, Kuchař, Kokeš, Novák, Mazálek.

Pro závod střed. oddílu tito bratři: J. Šmeda Pozořice, Blahák Al. a Jiří Galle Tvarožná, Mir. Fiala Tuřany, Tesař V. Šitbořice, Jo Václavík a Josef Dofek Vranovice.

Spoléháme se na tyto bratry nářaďovce a doufáme, že naše naděje
nezklamou a svými výkony se zařadí mezi nejlepší v Čsl. Orlu Frekventanty kurzu výchovy v přírodě pro muže byli bratři: Gabriel Lauterbach ze Žatčan a Jan Kaluža z Pozořic.

Veřejná vystoupení tělocvičná konaly v r. 1946 tyto jednoty:

VIII. okrsek – Uherčice, Křepice, Nosislav, Přibice, Vranovice
V. okrsek – Měnín
VI. okrsek – Šitbořice

Slavnosti národopisné konaly jednoty: Pozořice, Obce-Ochoz, Šlapanice, Žatčany.

Župní cvičitelské sbory připravily na zimní měsíce program župní akademie. Byla pořádána v Žabčicích, Tuřanech, Tvarožné.

Hodnocena byla jako zdařilá a dobré úrovně. Ke zdárné činnosti cvičitelského sboru župy musí se zapojiti i okrskové cvičitelské sbory a to všech okrsků, neboť práce bude zvláště v době před sletem velice mnoho. Jen spojeným úsilím tyto úkoly úspěšně zdoláme.

Hodnotíme-li činnost jednot podle účasti na různých župních závodech (v lehké atletice, odbíjené a nářadí) podle způsobu, kterého užívá Náčelnická rada mužů, obdržíme toto pořadí jednot:

1. Tuřany . . . . . . . .   . . . . . . . . . . 103 body
2. Žatčany . . . . . . . . .   . . . . . . . . . 90 bodů
3. Pozořice . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 70 bodů
4. Líšeň . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . 53 body
5. Vranovice . . . . . .   . . . . . . . . . . . 41 bod
6. Husovice . . . . . . .  . . . . . . . . . 35 ½ bodu
7. Prace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 body
8. Šlapanice . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ½ bodu
9. Obce-Ochoz . . . . . . . . . . . . . . . . 22 bodů
10. Měnín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ½ bodu

Uzavírám zprávu náčelnickou za rok 1946. Byl to přehled naší práce v uplynulém roce a dodávám: Nebyli jsme vždycky s výsledky svých podniků plně spokojeni. Mnohé nutno v budoucnu zlepšit a lépe připravit. Víme dobře, kde jsou ještě slabiny, a ty musíme společným úsilím odstraňovat.

Příštímu podnikání a snahám – jak cvičitelského sboru župního, tak i všem jednotám župy, přeji hojnost úspěchů a naše orelské
Bože zdař!“