II. obnova Orla

stránka 3 ( menu kapitoly - str.: 1 ; 2 ; 3 ; 4 )

K tomuto vyhodnocení činnosti náčelníkem župy br. Fr. Dofkem přetiskujeme původní tabulku organizační struktury župy se stavem členské základny.

>> zvětšit dokument  (pdf)

Úspěšný rozvoj župy deklarovaný na sjezdu 1947 byl přerušen v následujícím roce netušenými změnami v naší zemi. Únorovými událostmi v roce 1948 byl zahájen systematický boj ústředních orgánů komunistické strany proti organizaci Orla.

 

Prvním násilným opatřením bylo sjednocení tělovýchovy v Sokole. Stalo se tak 28. března 1948. Orel se však z principu do sjednocené tělovýchovy nezapojil.

 

A právě nezájem Orla se stal signálem k jeho pronásledování s totalitním zákazem činnosti. Jak se to projevovalo v jednotách naší župy, otiskujeme pro paměť na těchto stránkách.

 

Varianta násilných postupů se týká jednoty naší župy v Žatčanech-Třebomyslicích.
 

 

1948–1949
 

Oznámení o zastavení činnosti Orla a předání administrativy a inventáře sokolským jednotám.

 

>> zvětšit dokument  (pdf)


1950–1952
 

Rozpouštění katolických organizací jako vlastníků Spolkových domů, Katolických domů, Lidových domů a Orloven.
 

1952–1954
 

Převádění uvedených nemovitostí do vlastnictví státu.

>> dokument 1 (pdf)                                                                      >> dokument 2  (pdf)


 

Těmito dnes neuvěřitelnými metodami totalitní moci uzavíráme kapitolu II. obnovy ORLA v župě Sedlákově. Na dobu smutně dlouhou – do roku 1990. Ale ani těmito zásahy nebyla orelská myšlenka vyrvána ze srdcí členů. Orel přežil …