Jak jsme znovu začínali

stránka 2  (menu kapitoly - str.:  1 ; 2  )

>> větší obrázek

V pracovních programech zasedání župní rady po třetí obnově Orla zaznamenáváme záměry zmapování majetku jednot župy s cílem vytvoření podmínek pro jeho restituci.

Výsledek tohoto průzkumu uvádíme v původním znění, i když některá zjištění nejsou nejpřesnější:

Zpráva o obnovení činnosti jednot Čs. Orla a stavu jejich majetku v Sedlákově župě ke dni 10. 11. 1990:

Bílovice – Jednota není dosud ustavena, bude v nejbližší době. Majetek není žádný.
Blažovice – O obnovení jednoty se jedná. Bude ustavena v nejkratší době. Z Katolického domu a z hřiště byl postaven velký kulturní dům: školka, vývařovna a jídelna v akci „Z“. Jedná se o navrácení.
Blučina – Jednota není ustavena. Je malý zájem. Majetek – Orlovna – je v užívání RaJ. Není vyjasněno.
Borkovany – Jednota není ustavena – zájem zatím malý. Majetek není zjištěn. Zřejmě bude Orlovna.
Bošovice – Dosud nebyl navázán kontakt.
Brno-Husovice – Jednota není dosud ustavena. Bude v co nejkratší době. Majetek – Katolický dům – je v řešení, shromažďuje se materiál o vlastnictví. Je předpoklad, že do konce roku bude požádáno o navrácení.
Brno-Líšeň – Jednota ustavena a začíná pravidelná činnost. Majetek – Orlovna – schválená registrace FMV. Jedná se o navrácení se Správou městských kin.
Brno-Maloměřice – Jednota není ustavena pro malý zájem. Majetek není.
Brno-Obřany – Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Katolický dům – registrace FMV, jedná se o navrácení.

Brno-Slatina – Jednota není ustavena. Malý zájem. Majetek nebyl žádný.
Brno-Tuřany – Jednota ustavena jako první v župě (s jednotou Pozořice). Majetek – Katolický dům – v používání Čs. Orla. Požádáno o navrácení včetně registrace na FMV.
Brno-Židenice – Jednota není ustavena. Bude v co nejkratší době.
Diváky – Jednota není ustavena. Malý zájem. Majetek není žádný.
Holubice – Dosud nebyl navázán kontakt.
Hostěrádky – Dosud nebyl navázán kontakt.
Hrušovany – Jednota není obnovena, bude v nejkratší době. Majetek – Orlovna – značně zdevastovaný. Dosavadní uživatelé MNV a JZD se předběžně
dohodli o navrácení.
Chrlice – Jednota není dosud ustavena, pravděpodobně se připojí k Tuřanům. Majetek – Orlovna – byla v roce 1948 zbourána. Problematika se řeší.
Jiříkovice – Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Katolický dům – požádáno o registraci u FMV.
Kobylnice – Jednota není ustavena. Malý zájem. Majetek nebyl žádný.
Kovalovice – Jednota není dosud ustavena, pravděpodobně se připojí k Pozořicím. Majetek – Orlovna – s jevištěm není vyjasněn.
Křepice – Jednota není dosud ustavena. Je malý zájem. Majetek není žádný.
Křtiny – Jednota v minulosti nečinná. Dosud nenavázán kontakt.
Lovčičky – Dosud nenavázán kontakt.
Měnín – Jednota není dosud ustavena. Je předpoklad, že může být obnovena. Majetek v minulosti nebyl žádný.
Mokrá – Jednota není ustavena, zájem je malý. Majetek není vyjasněn. Zřejmě nebyl.
Moutnice – Jednota je ustavena, velmi dobře činná. Majetek – Orlovna – v užívání, jedná se o registraci u FMV a o navrácení.
Nesvačilka – Jednota není ustavena, je malý zájem. Majetek nebyl.
Nikolčice – Jednota není ustavena, zájem je malý. Majetek nebyl.
Nosislav – Jednota není ustavena, zájem velmi malý.Nutno provést nový průzkum a nábor. Majetek – Katolický dům – v užívání MNV jako kanceláře. Žádáno o navrácení a registraci u FMV.
Ochoz u Brna – Jednota není dosud ustavena. Je možnost ustavení v nejkratší době. Majetek – Orlovna – v užívání Orla, jedná se o navrácení a registraci u FMV.
Otnice – Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Orlovna – jedná se o navrácení a registraci u FMV.
Podolí – Jednota v minulosti něčinná. Provést průzkum.
Bukovinka – Jednota v minulosti nečinná.
Bukovina – Jednota v minulosti něčinná.
Pozořice – Jednota ustavena, velmi aktivní v práci s mládeží. Majetek – Orlovna – v užívání. Jedná se navrácení a registraci u FMV.
Prace – Jednota není ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Orlovna – jedná se navrácení a registraci u FMV.
Přibice – Jednota není ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Spolkový dům, Orlovna – v dobrém stavu. Je nutné požádat o navrácení a registraci u FMV.
Sokolnice – Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Katolický dům – není dořešen, používá MNV a JZD, je nutné požádat o navrácení a registraci u FMV.
Šaratice – Dosud nenavázán kontakt.
Šitbořice – Jednota není dosud ustavena, bude ustavena v nejkratší době. Majetek – Orlovna – jedná se o navrácení o registraci u FMV. Nutno dořešit.
Šlapanice – Jednota není dosud ustavena, bude ustavena v nejkratší době. Majetek – Orlovna – žádost o registraci na FMV a o navrácení. Nutno dořešit.
Telnice – Jednota není dosud ustavena, bude v nejkratší době. Majetek – Orlovna – dosud není ustaven spolek pro údržbu Orlovny, nutno urychleně dořešit.
Těšany – Jednota není dosud ustavena, bude v co nejkratší době. Majetek – Orlovna – jako nadační dům, používán jako hasičská zbrojnice. Nutno celou problematiku dořešit náhradní budovou.
Tvarožná – Jednota není dosud ustavena, zájem je malý. Majetek – Spolkový dům – Kosmák – převzal Sokol. Je nutno dořešit celou problematiku včetně navrácení.
Uherčice – Jednota není dosud ustavena, zájem je malý. Majetek – Spolkový dům – Orlovna – je ve velmi špatném stavu. Není zájem o navrácení. Nutno
dořešit (urychleně).

Takto je tedy vyhodnocen stav majetku jednot naší župy, po téměř půl století nedobrovolného přerušení činnosti Orla.

Po abdikaci starosty župy br. Josefa Novotného, který zvolením povýšil na starostu Čs. Orla, nastoupil na jeho místo Jiří Bárta – člen jednoty Brno-Husovice.

Pod jeho starostováním byla župní rada vedena těmito prioritními záměry:
Na úseku organizačním:
– navázat na osvědčené tradice župy z dob jejího největšího rozvoje a aktualizovat je do nových společenských podmínek
– pokračovat jak na započatých pracích dostavby rekreačního střediska v Bukovině, tak i na modernizaci školicího–pobytového střediska v Újezdě u Černé Hory
– obnovit a ověřit reálnost okrskové struktury v župě v nových pomínkách
– věnovat pozornost restitucím majetku jednot župy
– zaměřit se na možnost získání vhodného sídla župy
– ustavit základní odborné rady župy a vytvořit podmínky pro jejich účinnou spolupráci s jednotami
1. rada tělovýchovná – TVR
2. rada kulturně výchovná – KVR
3. rada ekonomicko-hospodářská – EHR
Na úseku ideově výchovném:
– vyhledat a ustavit vhodného duchovního rádce župy
– zavést do tradičních akcí župy Mariánskou štafetu a pořádání župní poutě ve Křtinách
– ustavit klub katolického studentstva župy
– ustavit župní klub důchodců
Na úseku sportovní činnosti:
– urychlit rozvoj sportovní činnosti v jednotách, které v prvních letech třetí obnovy se pochopitelně zaměřovaly ve svých aktivitách více na činnost osvětovou a kulturní


V roce 1994 připravila župní rada návrh na rozčlenění  župy do pěti okrsků:

I. okrsek Brno-Židenice

Bukovina

Ochoz u Brna

Líšeň

Brno-Husovice

Brno-Židenice

Brno-Obřany

II.okrsek Šlapanice

Pozořice

Šlapanice

Jiříkovice

Blažovice

Tuřany

 

III. okrsek Žatčany

Sokolnice

Telnice

Měnín

Bošovice

Újezd u Brna

Žatčany

   >> větší obrázek

IV. okrsek Moutnice       

Těšany

Moutnice

Borkovany

Šitbořice

Blučina

V. okrsek Hrušovany                        

Velké Němčice

Žabčice

Vranovice

Přibice

Hrušovany

Starostové sídla okrsku se stali současně členy župní rady. Měli za úkol svolávat jednoty svého okrsku k poradám, k organizování vhodných okrskových akcí a předávání informací s požadovanými doklady na župní kancelář.

K závěru této stati musíme podotknout, že se v budoucích létech tento systém neosvědčil. Doba vyvolávala nové formy činnosti.