Jmenovitá skladba jednot v okrscích.  Struktura členské základny – 1930