Mariánské svatyně – cíle orelských poutí

stránka 2   ( menu kapitoly - str.: 1 ; 2 )

Historie tradiční župní křtinské pouti po III. obnově Orla  (pokračování)

>> větší obrázek

 

>> větší obrázek

 

Naše orelská župní pouť tedy končí zde

a to pochodem

„Vzhůru Orle slovanský“.

Jistě si všichni přejeme, aby

této tradici zůstala věrná i budoucí generace.