DARUJTE NADĚJI

30.06.2015 18:24

Sestry a bratři,

dovolte nám, abychom vás jménem výkonného předsednictva Orla opětovně vyzvali a požádali o pomoc. Nežádáme mnoho, ale přesto vaše pomoc může mnoho znamenat. Dejte Barunce Halodové šanci na život a zapište se mezi dárce kostní dřeně. Vy mladí, ale i vy, kterým je něco málo přes 35 let a za krevní testy již musíte platit. Právě pro vás na dnešním jednání výkonného předsednictva Orla byla vyčleněna částka ve výši 22.500,- Kč, která bude poukázána na účet č. 670100-2212740771/6210. V rámci Dnů dobré vůle na Velehradě budou finanční prostředky k dispozici. Stále hledáme. Prosím, oslovte i své známé, kamarády, sportovce....
Děkujeme.
Podrobné informace najdete v přiloženém letáčku.