Katolická charismatická konference

31.05.2016 10:35

Na Katolické charismatické konferenci ve dnech  7. - 9. 7. 2016 bude mít Orel svůj prezentační stánek s nafukovacím „skákadlem“. Hledáme dobrovolníky, kteří by za drobný peníz zajistili služby.

Od čtvrtka do soboty včetně je potřeba vykrýt čas cca od 9.00 do 18.00 hod na BVV v Brně.

Služba by spočívala v dohledu u skákadla a příp. rozdávání informačních orelských  materiálů.

 

Kontakt a bližší informace M. Macková mob. 775 307 292    mackova@orel.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro informaci posílám i ofic. program.

 

Program KCHK 2016

 

 Středa 6.7.

 

19.00 mše sv. na výstavišti BVV (P.Bogdan Stepien) + Chapela

 

Čtvrtek 7.7.

 

9:00 modlitba, chvály

9.45 "Pojďte, vraťme se k Hospodinu" (Oz 6, 1-6)  - P. Vojtěch Kodet

15.00"Poznávejme Hospodina..." (Oz 6,3) - Jeff Scaldwell

16.45 mše sv. (P. Kamil Obr)

19.00 1) koncert chval (Patrik Lindr - kapela dětské konference)

2) cimbálovka + ochutnávka vín

 

 Pátek 8.7.

 

9:00 modlitba, chvály

9.45 "Z mých soudů ti vzejde světlo" (Oz 6,5) - P. Bogdan Stepien

15.00 "Před jeho tváří budeme žít" (Oz 6,2) - Jeff Scaldwell

16.45 mše sv. (Mons.Tomáš Holub)

19.30 paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

1) Poselství encykliky Laudato sii - P. Marek O. Vácha - pavilon F

2) Vyhrazeno pro citrusy a pro mladé - Jeff Scaldwell

3) Milosrdenství v širší rodině - P. Aleš Opatrný

4) Terezie z Lisieux, učitelka důvěry v Boha - P. Pavel Pola - kostel sv.Augustina

5) Adorace s přímluvnou modlitbou - komunita Emmanuel - kostel sv. Tomáše

6) Biblické tance - komunita Blahoslavenství

7) Koncert  duchovní hudby -varhany a viola - M. Jakubíček, P. Ciprys - kostel na St. Brně

 

 Sobota 9.7.

 

9:00 modlitba, chvály

9.45 "Milosrdenství chci, ne oběť" (Oz 6, 6) - Jeff Scaldwell

15.00 "Změním úděl svého lidu" (Oz 6,11) Katka Lachmanová, Pavol Strežo

16.45 mše sv. (P. Aleš Opatrný)

19.30-21.00 Modlitební večer (srov. Oz 6,3b) - Jeff  S.+ Katka L. s týmem

 

Neděle 10.7.

 

9:00 modlitba, chvály

9.45 Svědectví - Jeff a Silvia Scaldwellovi

11.00 mše sv. (P. Vojtěch Kodet) a závěr konference