Korálky

20.02.2016 12:45

Orel župa Sedlákova a Orel jednota Pozořice

zvou děti a rodiče na

 

KORÁLKY - přehlídku dětských talentů

hra na hudební nástroje, recitace, zpěv, krátké scénky

 

Datum:                         neděle   13. března 2016

Místo:                            Orlovna Pozořice, V Zámku 261

Organizuje:                Orel župa Sedlákova

Místní pořadatel:     Orel jednota Pozořice

Účastníci:                    děti a mládež do 18 let

Časový pořad:           13:15 – 13:45       prezence

                                         14:00                      zahájení a duchovní slovo

                                         14:10                      přehlídka

 

Soutěžní kategorie:  1) hra na hudební nástroj

                                            2) recitace

                                            3) zpěv  

                                            4) krátká scénka

Jednotlivci mohou soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii. Délka projevu v kategoriích hry na hudební nástroj, recitace a zpěv je max. 3 minuty, u krátkých scének max. 5 minut.

 

Věkové skupiny Rok narození
Mladší  6 let 2010 a mladší
6 – 10 let 2006-2009
11-14 let 2002-2005
15-18 let 1998-2001

 

Přihlášky a informace do 10.3.2016:            

Petra Kratěnová: petra.divacka@seznam.cz, 774 989 334

V případě, že se do čtvrtka 10.3.2016 nepřihlásí více jak 10 účastníků, organizátor akci ruší a případným přihlášeným soutěžícím dne 11.3.2016 toto oznámí.

 

Ochrana osobních údajů:

S odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Propozice ke stažení: Korálky_Pozořice.doc (100864)