Kuželky

10.11.2014 13:50

OREL župa Sedlákova

Pořádá

Župní turnaj

v kuželkách 4 členných družstev

 

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Moutnice

Kategorie

Starší žáci  -  1999 a mladší

Místo konání

Orlovna Moutnice

Termín konání

Sobota 20. 12 . 2014

Věk. kategorie

 

1999 a mladší

Řídící komise

Ředitel turnaje: Petr  Novotný

Přihlášky

Nejpozději do 18.12. 2014

El. pošta:  novotny@bmsservis.cz

Telefonicky:   774723725     

Časový pořad

8:45 – Prezence

9:00 – Rozlosování

9:10 – Zahájení turnaje

Plánované ukončení  dle počtu soutěžících

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených hráčů

                                                                                                                   Ředitel turnaje Petr Novotný

 

Propozice ke stažení: Kuželky 2014.doc (72192)