Mariánská štafeta 2017 - Kuřim

18.04.2017 20:37

Jednota Kuřim pořádá v neděli 14.5. 2017 Mariánskou štafetu, na kterou Vás všechny srdečně zve. V rámci konání štafety se uskuteční i Benefiční koncert a oslava Svátku matek. Pro naše nové jednoty upřesňujeme, že stužkování probíhá přede mší svatou tak, že si každá jednota připraví stužku (cca 2 cm širokou a 70 cm dlouhou) s mariánskou přímluvou, kterou pak přečte v kostele.