Mikulášský turnaj v malé kopané

25.11.2013 11:40

Orel jednota Brno – Starý Lískovec  pořádá Mikulášský turnaj v malé kopané. Termín konání: sobota 7. prosince 2013.

Kategorie: Žáci – do 15 let – ročníky 1998 a mladší; žáci – do 10 let – ročníky 2003 a mladší

 

Propozice ke stažení: