„MISS AEROBIK“

05.10.2013 12:36

OREL župa Sedlákova pořádá dne 16.11.2013 „MISS AEROBIK“. Tech. Uspořádání -  Orel jednota  Žatčany.  Místo konání - Orlovna Žatčany

Disciplíny

1/Cvičení dle lektorky.                                                                   

2/Povinné cviky(kyky, kotoul, provaz, hvězda)

3/Vlastní sestava  do 1a půl minuty.                                                

4/Pro nejm.kategorii - volná disciplína.

Prostřední kategorie - třídění párů bot.                                              

Nejstarší kategorie - vědomostní otázky

 

Hudba nahraná na CD - každý samostatně.

Místo konání

Orlovna Žatčany

Termín konání

16.11.2013

Věk. kategorie

5 – 9 let,     10 – 13let,       14 – 17 let

Řídící komise

Zdenka Dokoupilová

Přihlášky

do 12.11.2013,  email: zdenka.dokoupilova@ volny.cz  tel. 606 550 162

Časový pořad

8-8.30 Prezence  

9.00    Zahájení

14.00  Předpokládané ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti  se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení vystoupí nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Pravidla

Soutěž je určena pouze amatérským závodníkům, ne co se umístili na jakékoliv závodní soutěži na prvních 10 místech.

Obecná pravidla ke stažení na www.orel.cz

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev

                                                                                             

                                                                                    Ředitel turnaje Zdenka Dokoupilová

 

Ke stažení:  Miss aerobik.doc (222208)