"Miss aerobik"

01.11.2016 15:08

OREL župa Sedlákova

pořádá

„MISS AEROBIK“    

 

Pořadatel

Orel župa Sedlákova

Technické usp.

Orel jednota  Žatčany

Disciplíny

1/Cvičení dle lektorky.                                                                   2/Povinné cviky(kyky,kotoul,provaz,hvězda)

3/Vlastní sestava  do 2a půl minuty.                                                

4/Pro všechny kategorie-volná disciplína.                                              

Hudba nahraná na CD-každý samostatně.

Místo konání

Orlovna Žatčany

Termín konání

26.11.2016

Věk. kategorie

4 – 7 let,    8– 12let,       13 – 17 let

Řídící komise

Zdenka Dokoupilová

Přihlášky

do 13.11.2015  email: zdenka.dokoupilova@ volny.cz  tel. 606 550 162

Časový pořad

8-8.30 Prezence  

9.00    Zahájení

14.00  Předpokládané ukončení

Technická ustanovení               možnost zakoupení občerstvení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti  se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení vystoupí nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Pravidla

Soutěž je určena pouze amatérským závodníkům, ne co se umístili na jakékoliv závodní soutěži na prvních 10 místech.

Obecná pravidla ke stažení na www.orel.cz

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev

                                                                                    Ředitel turnaje Zdenka Dokoupilová

 

Propozice ke stažení: Miss_aerobik_Žatčany.doc (821248)