Odvolání "Setkání jubilantů roku 2013"

27.11.2013 19:07

Milé sestry a vážení bratři!

Vzhledem k horšícímu se počasí a malé odezvě ze žup, odvoláváme již prezentovanou akci Setkání jubilantů roku 2013, které se mělo konat ve středu 4. 12. 2013 na Ústředí.

Věříme, že celou situaci pochopíte a uvítáte nový termín – jaro 2014.

Konkrétní termín bude upřesněn po lednovém zasedání Rady seniorů.

S orelským Zdař Bůh!

Marie Brandejsová

předsedkyně RS

V Brně, dne 25. 11. 2013