Poděkování

15.08.2012 00:21

...tak jako velikost stromu poznáme, až padne, velikost člověka poznáme, až odejde....

 

Děkuji vám všem, kteří jste se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestě br. Aloise Müllera, bývalého sekretáře naší Sedlákovy župy. Velký dík patří  vám,  kdo jste vzali svoje prapory z jednot. Prosím i vás ostatní, vzpomeňte v modlitbách na pracovitého a skromného člověka, jakým Alois Müller bezesporu byl.

Děkuji. ing. Miluše Macková, starostka župy Sedlákovy

Poslední rozloučení s br. Aloisem Müllerem