Pozvánka na rozšířenou TVR

04.11.2013 10:58

P o z v á n k a

na rozšířené zasedání TVR a zástupců žup a jednot, které bude v sobotu 7. 12. 2013 na ústředí Orla v Brně.

 

Zahájení v 9:30.

 

Program:

1. Zahájení a volba zapisovatele

2. Zhodnocení ústředních akcí garanty sportů

3. Plán a novinky na rok 2014 a finanční plán TVR

4. OFL , OBL , FICEP

5. Sport v Orlu

6. Různé

7. Usnesení a závěr

 

Srdečně jsou zváni všichni členové ústřední tělovýchovné rady a zástupci z žup a jednot.

 

Zdař Bůh!

Josef Častulík

předseda TVR“