Předvánoční turnaje starších žáků a juniorů ve florbalu

29.11.2016 15:23

Orel župa Sedlákova pořádá 17. 12. 2016 předvánoční turnaje starších žáků a juniorů ve florbale. Technické uspořádání Orel jednota Těšany. Místo konání - tělocvična v ZŠ Těšany. Zahájení turnaje st. žáků je v 8. 30 hod. Zahájení turnaje juniorů je po skončení předchozího turnaje ve 13. 00 hod.

Turnaj ve florbalu starších žáků

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Těšany

Kategorie

Starší žáci

Místo konání

Tělocvična ZŠ Těšany

Termín konání

17.12.2016

Věk. kategorie

 

Chlapci, 2002 a mladší (Děvčata, 2001 a mladší)

 

Řídící komise

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Turek

Přihlášky

Nejpozději do 14. 12. 2016

El. pošta:  m.turek@volny.cz

Telefonicky:   608 432 569     

Časový pořad

8:00 – Prezence

8:15 – Rozlosování

8:30 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených týmů

 Ředitel turnaje Mgr. Martin Turek

Propozice ke stažení: _17.12.2016_propozice_st._zaci.doc (73216)

 

Turnaj ve florbalu juniorů

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Těšany

Kategorie

Junioři

Místo konání

Tělocvična ZŠ Těšany

Termín konání

17.12.2016

Věk. kategorie

 

Chlapci, 1998 a mladší (Děvčata, 1997 a mladší)

 

Řídící komise

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Turek

Přihlášky

Nejpozději do 14.12.2016

El. pošta:  m.turek@volny.cz

Telefonicky:   608 432 569     

Časový pořad

12:30 – Prezence

12:45 – Rozlosování

13:00 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených hráčů

 Ředitel turnaje: Mgr. Martin Turek

Propozice ke stažení: _17.12.2016_propozice_juniori.doc (76288)