Rozšířené zasedání Duchovní rady Orla ČR

11.04.2014 16:02

Milé sestry a vážení bratři,

 

přijměte, prosím, pozvání na

Rozšířené zasedání Duchovní rady Orla ČR

spolu s duchovními rádci orelských žup,

 

které se koná v pondělí 12. května 2014 od 14,00 hod. v Brně

 

Program setkání:

 

  • Ve 14,00 hod. mše sv. v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově,

                             za účasti olomouckého arcibiskupa a duchovního rádce Orla,

                             Mons. Jana Graubnera (hlavní celebrant)

  • Přesun po mši sv. do zasedací místnosti Ústředí Orla, Pellicova 2c
  • Úvodní slovo hlavního duchovního rádce Orla
  • „Naše orelské rodiny“ – přednáška P. Petra Dujky
  • „Návrat Panny Marie z exilu“ – promítání DVD
  • Různé
  • Závěr

                            

Prosíme kněze, aby si na mši sv. (do katedrály) vzali s sebou albu.

 

Předpokládaný konec cca v 17,00 hodin.

 

 

                                               Na setkání s Vámi se těší a přeje milostiplné svátky velikonoční

 

 

                                                                                                  Váš P. Pavel Kopecký

                                                                                          předseda Duchovní rady Orla ČR

 

Pozvánka ke stažení: Duchovn-C3-AD-20rada-2012.-205.[1].pdf (384713)