Sjezd Orla župy Sedlákovy

24.02.2016 20:11

P O Z V Á N K A

 

na sjezd  ORLA župy Sedlákovy, který se uskuteční v pátek  8.4.2016

 

Jednání bude zahájeno v 15.30 hod. na Orlovně v Brně - Husovicích,  Vranovská 1033/93

s tímto programem:

 

 1. Zahájení
 2. Úvodní slovo starostky a duchovního rádce župy
 3. Volba pracovního předsednictva
 4. Návrh a schválení programu jednání
 5. Volba pracovních funkcí
  • zapisovatele
  • ověřovatelů zápisu
  • mandátová komise
  • návrhová komise
 6. Schválení volebního řádu
  • volba volební komise
 7. Kontrola usnesení z minulého sjezdu
 8. Zpráva o činnosti župy za předchozí volební období a plán činnosti na rok 2016
  • zpráva o hospodaření
  • zpráva TVR
  • zpráva KR
  • zpráva EHR
  • zprávy župních středisek
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Zpráva RK
 11. Vystoupení hostů
 12. Volby
  • starosta
  • místostarostové
  • předsednictvo
  • volba předsedy RK
  • volba členů RK
 13. Rozprava k předneseným zprávám
 14. Diskuse
 15. Usnesení
 16. Vyhodnocení aktivních jednot Sedlákovy župy
 17. Závěr

 

 

Časový rozvrh sjezdového dne

 

                  Prezence delegátů                               14.30 – 15.30 hod

                  Zahájení sjezdového zasedání            15.30 hod

 

                  Doplňující informace:

                  sjezd se koná na Orlovně v Brně – Husovicích, Vranovská 1033/93

                dopravní spojení:

                  od hlavního nádraží tramvaj č.4,  zastávka Náměstí Republiky, dále

                  pěšky směrem ke kostelu, za kostelem do leva

 

Pozvánka ke stažení: Pozvánka a program sjezd_2016.doc (34816)