Sjezd Orla župy Sedlákovy

05.04.2019 15:21

Orel župa Sedlákova svolává sjezd župy na 25.4.2019. Sjezd se uskuteční na orlovně v Moutnicích, zahájení jednání bude v 17.00 hod.

Program:

 1.  Zahájení                                                                              

 2.  Úvodní slovo starostky a duchovního rádce župy                                                                              

 3.  Volba pracovního předsednictva                                                                                    

 4.  Návrh a schválení programu jednání                                                                          

 5.  Volba - zapisovatele zápisu                                                                                                   

               - ověřovatelů zápisu                                                                                            

               - mandátové komise

               - návrhové komise

 6.  Zpráva mandátové komise

 7.  Volba delegátů na XVIII. Ústřední sjezd Orla

               - schválení volebního řádu

               - volba volební komise

               - návrhy kandidátů na ústřední sjezd

               - volba delegátů

 8.   Kontrola usnesení z minulého sjezdu                                                              

 9.  Zpráva o činnosti župy za rok 2018                                                                                           

                              - zpráva o hospodaření

                              - zpráva  TVR, vyhodnocení aktivních jednot                                                                                                                            

                              - zpráva  KR                                                                                                                           

                              - zpráva  EHR

                              - zpráva župního střediska                                                                                    

10.    Zpráva RK 

11.    Vystoupení hostů

12.    Rozprava k předneseným zprávám

13.    Diskuse, rozprava

14.    Usnesení

15.    Závěr    

    

 

Časový rozvrh sjezdového dne

 Prezence delegátů                                                    16:00 – 17:00 hod.

 Zahájení sjezdového zasedání                                  17:00 hod.

 

Ke stažení: Program sjezdu.doc (32768)