Sportovní odznak Bedřicha Kostelky

21.08.2012 12:01

Vážené sestry, vážení bratři,

8.9.2012 se ve Sportovním areálu „Štěpána Klapila“, Hřbitovní 6 ve Vyškově uskuteční ústřední akce organizovaná radou mládeže a pořádaná jednotou Vyškov - Sportovní odznak Bedřicha Kostelky. Přihlášky zasílejte do 5.9.2012 na adresu Jaromír Zbořil, Luleč 386, 68303 Luleč. S případnými dotazy se prosím Vás obracejte na br. Zbořila, odpovědného ředitele soutěže. Všechny potřebné informace a kontakty naleznete v příloze  (word).

 S pozdravem

Zdař Bůh!

 Ivana Nováčková

sekretářka

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky

8. 9. 2012 ve Vyškově

 Kde: Sportovní areál „Štěpána Klapila“ ve Vyškově, Hřbitovní 6

Organizuje: Orel ústředí - rada mládeže

Místní pořadatel: Orel jednota Vyškov

Odpovědný ředitel soutěže: Jaromír Zbořil, tel. 739057712, jaromir.z@email.cz

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Pliska

 Gestor kontrolní a apelační komise: členem komise je ředitel soutěže, zástupce účastníků a garant RM Orla

 

Účastníci: soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Orla ve smyslu stanov Orla. (členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

 Složení výpravy: maximální počet členů výpravy je neomezen, max. Počet členů doprovodu jsou tři

 Pravidla: ústřední akce probíhají dle pravidel soutěžního řádu Orla

 Disciplíny:

dívky, hoši      do 6 let:          40m, skok daleký snožmo z místa, hod tenisovým míčkem (hodnoceno dle součtu pořadí v disciplínách)

dívky D1, hoši H1      7 až 8 let:        50m, 200m, skok daleký (měřeno od místa odrazu), hod kriketovým míčkem

dívky D2         9 až 10 let:      50m, 300m, skok daleký, hod kriketovým míčkem

hoši H2           9 až 10 let:      50m, 400m, skok daleký, hod kriketovým míčkem

dívky D3         11 až 12 let:    60m, 400m, skok daleký, koule 2 kg, šplh-tyč,

hoši H3           11 až 12 let:    60m, 600m, skok daleký, koule 3 kg, šplh-tyč,

dívky D4         13 až 14 let:    60m, 600m, skok daleký, koule 3 kg, šplh-tyč,

hoši H4           13 až 14 let:    60m, 800m, skok daleký, koule 4 kg, šplh-tyč,

 

Výsledné pořadí u kat. 7 až 14 let se stanový součtem bodů dle bodovacích tabulek pro SOBK, vydané ústředím Orla.

 Odpovědnost vedoucího výpravy: vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž, při prezentaci je povinen odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

 

Časový pořad:

prezentace      8,00 až 8,45

zahájení a duchovní slovo     9,00

první utkání nebo závod          9,30

předpokládané ukončení         14,30

po ukončení akce       15,00 až 16,00 možno koupání v Aquaparku

 

Kategorie:

Název kategorie - označení

Rok narození

Dívky D0

2006 a mladší

Hoši H0

2006 a mladší

Dívky D1

2004 až 2005

Hoši H1

2004 až 2005

Dívky D2

2002 až 2003

Hoši H2

2002 až 2003

Dívky D3

2000 až 2001

Hoši H3

2000 až 2001

Dívky D4

1998 až 1999

Hoši H4

1998 až 1999

 

Přihlášky: uzávěrka přihlášek: 5.9.2012 na adresu Jaromír Zbořil, 683 03 Luleč 386, mail: jaromir.z@email.cz, tel: 739057712

 

Ochrana osobních údajů: s odvoláním na znění zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Ceny:

            1. místo          –  pohár, odznak I. SOBK, diplom

            2. -   3. místo  –  věcná cena, odznak I., diplom

            4. - 10. místo  –  odznak II.

            11. a další místo         –  odznak III.