Svatováclavská réva

17.08.2012 23:02

Sestry a bratři, vážení přátelé,

 

v sobotu 6. října 2012 v  10.00 hodin se v Katolickém domě v Lubině uskuteční 21. ročník Svatováclavské révy – Ústřední soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy pod záštitou Kulturní rady Orla. Tradice této soutěže je dost dlouhá na to, abychom se ji snažili udržovat. Kromě této tradice je předností soutěže i skutečnost, že se daří vytvářet přátelskou atmosféru. Společenství účastníků, pořadatelů a hostů, kde není na prvním místě rivalita a snaha za každou cenu vyhrát, ale kde mají vedle zdravé soutěživosti své místo i přátelské vztahy, nové kontakty, možnost vyzkoušet si projev na veřejnosti.

 

Organizační záležitosti soutěže:

Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích:

I. kategorie:    do 9 let

II. kategorie:   10 – 13 let

III. kategorie:  14 – 17 let

IV. kategorie:  18 a více let

Směrodatný pro zařazení do kategorie je věk k datu  31.12.2012.

Maximální délka příspěvku: 4 minuty. Předpokládá se recitace zpaměti.

Vystoupení jednotlivých účastníků hodnotí porota; hodnotí se výběr soutěžního textu, podání a celkový dojem soutěžícího.

Projevem úcty a zdvořilosti je vhodné oblečení, a to jak u soutěžících, tak i u hostů.

Nabízíme možnost oběda, možnost odvozu a dovozu na autobus a vlak (nejbližší vlaková zastávka Kopřivnice zastávka). Požadavek na oběd vyznačte, prosíme, v přihlášce.

Přihlášku zašlete, prosíme, elektronicky nebo poštou tak, aby byla doručena nejpozději 27. září 2012. Prosíme o dodržení tohoto termínu – při pozdějším přihlášení se nelze účastníky zapsat do informačních materiálů, které jsou pro účastníky soutěže k dispozici, proto nebudou pozdě došlé přihlášky zaevidovány a nebude umožněno soutěžit. Současně s přihláškou zašlete, prosíme, i soutěžní text (pro nápovědu a pro možnost následného zveřejnění soutěžních textů); text lze předat osobně i v den soutěže při registraci. Předání textu považujeme za velice důležité.

Případné dotazy zodpovíme na elektronické adrese svatovaclavska.reva@seznam.cz  nebo na telefonním čísle 605 820 718 (Anežka Sochová). O případné zajištění odvozu a dovozu na autobus a vlak požádejte, prosíme, na tel. čísle 732 369 681 (Jan Matula).

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že na stránkách www.orel.cz  v části "Svatováclavská réva" najdete seznam autorů, jejichž texty jsou vhodné pro recitaci. Na těchto stránkách najdete také informace týkající se mluveného projevu. Pro mladší soutěžící doporučujeme zvolit text „šitý na míru“ a nelámat si hlavu tím, mezi které básníky patří autor: Jako křesťané objevme ve všem krásném a ušlechtilém Boží dar svěřený umělci.

           

Nabízíme také možnost účasti na mši sv. v místním kostele sv. Václava. Mše sv. bude sloužena v sobotu 6. října 2012 v 8.45 hod (vzdálenost kostela od Katolického domu je asi 5 min pěšky).

 

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že se nám i letos podaří připravit příjemné prostředí a vytvořit krásné a radostné společenství lidí.  

 

                                                                                   Za jednotu Orla Lubina a Kulturní radu Orla

                                                                                                      Anežka Sochová

 

Příloha ke stažení:

Přihláška  do soutěže Svatováclavská réva 2012