Turnaj v kuželkách

17.12.2016 22:12

OREL župa Sedlákova pořádá župní turnaj v kuželkách 4 členných družstev ve dvou věkových kategoriích. Oba turnaje se konají v Moutnicích a to:  27. 12. 2016 v kategorii starších žáků a 29. 12. 2016 v kategorii mladších žáků. Dále viz. propozice.

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Moutnice

Kategorie

Mladší žáci  -  2003 a mladší

Místo konání

Orlovna Moutnice

Termín konání

Čtvrtek  29. 12 . 2016

Věk. kategorie

 

2003 a mladší

Řídící komise

Ředitel turnaje: Petr  Novotný

Přihlášky

Nejpozději do 28.12. 2014

El. pošta:  novotny@bmsservis.cz

Telefonicky:   774723725     

Časový pořad

13:00 – Prezence

13:15 – Rozlosování

13:20 – Zahájení turnaje

Plánované ukončení  dle počtu soutěžících

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených hráčů

     

 Ředitel turnaje: Petr Novotný

Propozice ke stažení: Kuželky 2016_Ml.žáci.doc (815616)

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Moutnice

Kategorie

Starší žáci  -  2001 a mladší

Místo konání

Orlovna Moutnice

Termín konání

Úterý 27. 12 . 2016

Věk. kategorie

 

2001 a mladší

Řídící komise

Ředitel turnaje: Petr  Novotný

Přihlášky

Nejpozději do 26.12. 2014

El. pošta:  novotny@bmsservis.cz

Telefonicky:   774723725     

Časový pořad

13:00 – Prezence

13:15 – Rozlosování

13:20 – Zahájení turnaje

Plánované ukončení  dle počtu soutěžících

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených hráčů

     

 Ředitel turnaje: Petr Novotný

Propozice ke stažení: Kuželky 2016_St.žáci.doc (815616)