Turnaj v malé kopané mužů

23.05.2014 15:03

Orel župa Sedlákova

pořádá

Turnaj v malé kopané mužů

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Kuřim

Věk. kategorie

Muži, ročník 1996 a starší

Místo konání

Hřiště orlovna Kuřim

Termín konání

 14.6. 2014

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Pavel Sádlík

Přihlášky telefonicky do:

11.6. 2014 – Pavel Sádlík 737 815 249

Časový pořad

09:00 – 13.00 hod  - zahájení turnaje

podle přihlášených týmů

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Hraje se na hřišti s umělým povrchem – Nutno obuv bez špuntů
  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Družstvo tvoří 4 hráči v poli, brankař a max. 5 náhradníků
  • Družstva mohou tvořit pouze členové Orla, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel futsalu FIFA Českomoravského fotbalového svazu. Pravidla na internetu.

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel

akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

     

 

                                                                                             

                                                                                                         

Pavel Sádlík

                                                                                                 Odpovědný ředitel turnaje

Propozice ke stažení: malá kopaná muži.doc (80896)