Turnaj ve florbalu starších žáků

07.04.2018 21:41

OREL Župa Sedlákova

pořádá

Turnaj ve florbalu starších žáků

 

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Těšany

Kategorie

Starší žáci

Místo konání

Tělocvična ZŠ Těšany

Termín konání

14.4.2018

Věk. kategorie

 

Chlapci, 2003 a mladší (Děvčata, 2002 a mladší, při zájmu o mladší či starší kategorii je možné při odezvě od více týmů uspořádat vložený turnaj i pro další věkovou kategorii.

Řídící komise

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Turek

Přihlášky

Nejpozději do 11. 4. 2018

El. pošta:  m.turek@volny.cz

Telefonicky:   608 432 569     

Časový pořad

9:00 – Prezence

9:15 – Rozlosování

9:30 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

-        Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku

-        Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených týmů

Propozice ke stažení: 14.4.2018_propozice_st_zaci.doc (54272)