Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

05.11.2014 10:12

OREL Župa Sedlákova

pořádá

Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

 

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Žatčany

Věk. Kategorie

Bez omezení (doporučený min. věk 15 let)

Místo konání

Orlovna Telnice

Termín konání

 23.11. 2014

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Antonín Sedláček

Přihlášky telefonicky do:

21.11. 2014 – Antonín Sedláček tel.: 724 717 251, případně e-mail: sedlacek.antonin@seznam.cz

Časový pořad

13:30 Prezence

14:00 Zahájení turnaje

18:00 Plánované ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Hraje se v tělocvičně – nutná sálová obuv
  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho mininálně jedna žena
  • Družstva mohou tvořit pouze členové a příznivci Orla, kteří nehrají žádnou volejbalovou soutěž

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 100,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel volejbalu.

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel

akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

     

 

                                                                                             

                                                                                                         

Antonín Sedláček

                                                                                                 Odpovědný ředitel turnaje

 

Propozice ke stažení: volejbal-zatcany.doc (220672)