Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

11.10.2015 22:18

OREL župa Sedlákova

pořádá 

TURNAJ VE VOLEJBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Žatčany

Věk. kategorie

Bez omezení (doporučený min. věk 15 let)

Místo konání

Tělocvična ZŠ v Újezdě u Brna

Termín konání

Neděle  25.10. 2015

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Antonín Sedláček

Přihlášky telefonicky do:

23.10. 2015 – Antonín Sedláček 724 717 251

Časový pořad

12:30 Prezence

12:45 Rozlosování, duchovní slovo

13:00 Zahájení turnaje

18:00 Plánované ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti

Hraje se v tělocvičně – nutná sálová obuv

Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku

Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho minimálně jedna žena

Družstva mohou tvořit pouze členové a příznivci Orla, kteří nehrají žádnou volejbalovou soutěž  

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 100,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel volejbalu.

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel

akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

     

 

Antonín Sedláček - odpovědný ředitel turnaje

Propozice ke stažení: volejbal Zatcany_2015.doc (823808)        

 

Akce se uskuteční za finanční podpory: