Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

01.12.2016 19:53

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Žatčany

Věk. kategorie

Bez omezení (doporučený min. věk 15 let)

Místo konání

Tělocvična ZŠ v Újezdě u Brna

Termín konání

Sobota  10.12. 2016

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Antonín Sedláček

Přihlášky telefonicky do:

9.12. 2016 – Antonín Sedláček 724 717 251

Časový pořad

13:30 Prezence

14:00 Rozlosování, zahájení turnaje

18:00 Plánované ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Hraje se v tělocvičně – nutná sálová obuv
  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho minimálně jedna žena
  • Družstva mohou tvořit pouze členové a příznivci Orla, kteří nehrají žádnou volejbalovou soutěž

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 100,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel volejbalu.

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel

akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

                                                                                             

                                                                                                         

Antonín Sedláček

                                                                                                 Odpovědný ředitel turnaje

Propozice ke stažení:  volejbal Zatcany_2016.doc (79,5 kB)