Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

06.11.2012 11:12

Župa Sedlákova

pořádá

Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Žatčany

Věk. Kategorie

Bez omezení (doporučený min. věk 15 let)

Místo konání

Tělocvična ZŠ v Újezdě u Brna

Termín konání

 18.11. 2012

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Antonín Sedláček

Přihlášky telefonicky do:

14.11. 2012 – Antonín Sedláček 724 717 251

Časový pořad

12:30 Prezence

13:00 Zahájení turnaje

18:00 Plánované ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Hraje se v tělocvičně – nutná sálová obuv
  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho mininálně jedna žena
  • Družstva mohou tvořit pouze členové a příznivci Orla, kteří nehrají žádnou volejbalovou soutěž

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 100,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel volejbalu.

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel

akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

     

 

Antonín Sedláček - odpovědný ředitel turnaje

Propzice ke stažení:  volejbal Zatcany.doc (81,5 kB)   (word)