Turnaje v minigolfu

25.08.2018 17:43

OREL ŽUPA SEDLÁKOVA  ve spolupráci s  Miniaturgolf (MTG) Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

pořádají TURNAJE V MINIGOLFU

 

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

1. Pořadatel:               Orel župa Sedlákova, technické zabezpečení Orel jednota Obřany a Start Brno                                  

 

2. Termín:                   sobota 15. září 2018 - začátek v 10:00 hod.,

                                   slavnostní zahájení:    sobota 15. září 2018 - v 9:30 hod. na hřišti MTG Start Brno,

                        slavnostní ukončení:   sobota 15. září 2018 - 15 min. po ukončení hry na hřišti MTG Start Brno,

 

3. Místo konání:          hřiště miniaturgolfu v Brně – areál TJ Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

 

4. Vedení:                    čestný ředitel turnaje:      Jaroslav Hronek

                                   Výkonný ředitel turnaje: Ladislav Švihel

                                   Vrchní rozhodčí:             Petr Složil

                                                                                                                                 

5. Účast:                      členové Orla – župy Sedlákovy

 

6. Přihlášky:                uvést přísl. „jednotu župy Sedlákovy“, dále uvést jednotlivé hráče vč. data narození

 

7. Startovné:               žádné

 

8. Rozlosování:            sobota 15. září 2018 – ihned po slavnostním zahájení

 

 

 

 

 

 

Technická ustanovení:

 

1. Pravidla:  hraje se podle platných pravidel minigolfu (ČMGS), a to na 18-ti eternitových drahách, platí soutěžní řád ČMGS, se kterým budou účastníci stručně seznámeni během slavnostního zahájení.

 

2. Kategorie:               jednotlivci: dospělí (muži, ženy, nad 20 let vč.),

                                                      mládež (žáci, žákyně junioři, juniorky do 19 let vč.),

                                   družstva:     pouze v případě přihlášení většího počtu účastníků   (pokud ano, družstva 

                                                      budou 2-členná, informace budou během slavnostního zahájení),

                                   organizační výbor zvažuje nastavení handicapů – jiné pro závodní hráče, další rozdílné handicapy pro mladší žáky, starší žáky, juniory, juniorky (možno také dle pohlaví),

 

3. Schéma soutěže:      2 okruhy, hrají všichni účastníci.

 

4. Určení pořadí:  vítězem se stává hráč(ka) s nejmenším počtem úderů z obou okruhů; v případě rovnosti na prvním až třetím místě dojde k rozřazování formou náhlé smrti; v případě rovnosti počtu úderů na dalších místech se  rozhoduje podle rozdílu úderů (lepší je menší rozdíl),

 

5. Hodnocení:              medailisté obdrží medaile, popř. další ceny

 

6. Trénink:                  v rámci oficiálního tréninku, který proběhne v sobotu 25. srpna 2018, od 8:00 do 10:00 hod.,

                                   (areál bude otevřen od 7:30 hod.)

 

7. Různé:                     přerušení hry vnějšími vlivy – na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího,

občerstvení je zajištěno v areálu TJ Start Brno,

WC je k dispozici v areálu TJ Start Brno.

 

 

 

Zpracoval:    Ladislav Švihel, organizační prac. oddílu minigolfu TJ Start Brno

Brno, dne:    29.5.2018

 

Propozice ke stažení: Turnaj v minigolfu_Orel župa Sedlákova_2018_finál_2.doc (35,5 kB)