Uctění památky Msg. Jana Šrámka

19.03.2016 17:40

Vážené sestry a vážení bratři,

v neděli dne 10.4.2016 se uskuteční na Velehradě akce, uctění památky společného zakladatele Orla a KDU-ČSL Msg. Jana Šrámka (60. výročí úmrtí).  Byli bychom rádi, aby se zástupci jednot naší župy tohoto setkání  zúčastnili, případně podpořili akci alespoň praporečníky. Pokud se akce nemůžete zúčastnit a jste ochotni zapůjčit prapor, budou na Velehradě nosiči praporů zajištěni. Prapory by na Velehrad vezla ses. starostka a  zajistila by jejich opatrování.

Akci pořádají společně krajské výbory KDU Olomouc a Zlín a Orel. První část bude uctění památky našeho společného zakladatele Msg. Jana Šrámka k 60. výročí jeho úmrtí. Této části se zúčastňujeme jako partneři.

 

Program: v 10 hodin mše svatá v katedrále celbruje Msg. Jan Graubner. Po mši se půjde v průvodu za doprovodu hudby ke hrobu kde bude vzpomínková akce. S projevy zde vystoupí náš starosta Stanislav Juránek a předseda KDU Pavel Bělobrádek.

Na tuto část se není třeba přihlašovat!

My máme povinnost organizovat průvod podpořený našimi prapory. S prapory půjdeme již na mši svatou a po ní se seřadíme do průvodu. První půjde hudba a za ní praporečníci, za nimi čestní hosté a pak ostatní. Jako čestni hosté půjdou za Orla Stanislav Juránek a Miluše Macková, kteří budou u hrobu klást květiny.

Jako první bude přednesena báseň pak projev Stanislava Juránka a Pavla Bělobrádka. Obřad bude ukončen Orelským pochodem. Tímto první část programu končí. Jednoty které mají prapory a nemohou zajistit své praporečníky mi to nahlásí do 25.3. na mail. nebo telefon 776888735. Mimo to potřebuji alespoň 12 pořadatelů. (mužů i žen). Přihlášky posílat taky na moji adresu.

 

Na druhou část je třeba se osobně přihlásit. Instrukce najdete na www.navratkekorenum.cz. Bez osobní přihlášky a s tím spojené vstupenky nebudete do Stojanova areálu vpuštěni.

Druhá část začíná od 12 hodin obědem. Od 13 bude na Stojanově vernisáž a od 14 hodin začíná konference.

1. téma osobnost Msg. Šrámka

2. od 15 hodin katolické politické prostředí

3. od 15:45 politický vývoj v ČSR a ČR - očekávání a skutečnost

 

Od 17 hodin koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia

 

Doprovodný program pro všechny: výstava, návštěva lapidária v bazilice, návštěva Archeoskanzenu.

 

Akce je vhodná pro rodiny s dětmi a víme, že na Velehradě je vždy hezky. Přijďte se poklonit památce našeho zakladatele.

 

Zdař Bůh !  Josef Častulík