Ukončení diecézní fáze beatifikačního řízení kněží a členů Československého Orla, Jana Buly a Václava Drboly

22.12.2015 22:14

Brno: V sobotu 19. prosince 2015 byla v katedrále sv. Petra a Pavla ukončena diecézní fáze beatifikačního řízení kněží Václava Drboly a Jana Buly. Po adoraci a bohoslužbě slova následovalo složení přísah členů vyšetřovacího tribunálu před brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem a zapečetění přepravních schránek se spisy kauzy. Originál spisu a překladu zůstávají v Brně, ověřené kopie budou doručeny do Říma na Kongregaci pro blahořečení a svatořečení, kde o kauze bude rozhodnuto.