"Žatčanský placák"

12.11.2013 15:47

Župa Sedlákova pořádá 24. 11. 2013 „Žatčanský placák“ Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Pořadatel - Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy.

Technické usp. Orel jednota Žatčany.

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Žatčany

Věk. kategorie

Bez omezení (doporučený min. věk 15 let)

Místo konání

Tělocvična ZŠ v Újezdě u Brna

Termín konání

Neděle  24.11. 2013

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Antonín Sedláček

Přihlášky telefonicky do:

20.11. 2011 – Antonín Sedláček 724 717 251

Časový pořad

12:30 Prezence

12:45 Rozlosování, duchovní slovo

13:00 Zahájení turnaje

18:00 Plánované ukončení

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Hraje se v tělocvičně – nutná sálová obuv
  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Družstvo tvoří 6 hráčů, z toho minimálně jedna žena
  • Družstva mohou tvořit pouze členové a příznivci Orla, kteří nehrají žádnou volejbalovou soutěž

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 100,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém, pravidla

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených družstev. Hraje se dle pravidel volejbalu.

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel

akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

     

Antonín Sedláček

Odpovědný ředitel turnaje

 

Propozice ke stažení: volejbal Zatcany2013.doc (223744)