Židenický pohárek

16.09.2018 01:35

 

OREL jednota Brno – Židenice pořádá

v neděli 7.10.2018

silničně – krosový běh po lesoparku Bílá hora pod názvem

ŽIDENICKÝ  POHÁREK

Součástí závodu budou také dva nesoutěžní všelidové běhy pro širokou veřejnost od 1 roku do 100 let, ve kterých půjde především o účast a kde o vítězích rozhodne los.

Prezence a starty všech kategorií budou ve Středisku mládeže pod Bílou horou při ulici Slatinská nad sokolovnou Jednoty Sokol – Juliánov (odbočka z cestičky na Bílou horu).

Hlavní cenou ve všech kategoriích budou vítečné jedinečné sladké poháry.

0A. (4 ÷ 6)let chlapci

pět set stop (150m)

– start

1515 ÷ 1545

0B. (4 ÷ 6)let dívky

pět set dva pídí (100m)

– start

1515 ÷ 1545

1A. (7 ÷ 9)let chlapci

pět set deset loktů (300m)

– start

1420 ÷ 1500

1B. (7 ÷ 9)let dívky

pět set stop (150m)

– start

1420 ÷ 1500

A. (10 ÷ 12)let chlapci

tři sta třicet tři sáhů (600m)

– start

1420 ÷ 1500

B. (10 ÷ 12)let dívky

pět set deset loktů (300m)

– start

1420 ÷ 1500

C. (13 ÷ 15)let chlapci

devět a tři čtvrtě honu (1220m)

– start

1420 ÷ 1500

D. (13 ÷ 15)let dívky

tři sta třicet tři sáhů (600m)

– start

1420 ÷ 1500

E (16 ÷ 100)let muži

půl české míle (3660m)

– start

1545 ÷ 1615

F (16 ÷ 100)let ženy

devět a tři čtvrtě honu (1220m)

– start

1545 ÷ 1615

G rodinná ŠTAFETA

tři sta třicet tři sáhů (600m)

– start

1545 ÷ 1615

H    všelidový KRÁTKÝ

pět set stop (150m)

– start

1515 ÷ 1545

J     všelidový DLOUHÝ

tři sta třicet tři sáhů (600m)

– start

1515 ÷ 1545

 

 Kategorie, tratě a časový harmonogram:

Kategorie G. se mohou zúčastnit týmy tříčlenné až pětičlenné, zastoupeny musí být nejméně dvě generace rodiny (děti s rodiči, děti s prarodiči, rodiče s prarodiči, apod.), rozdělení úseků tratě je libovolné, minimální délka jednoho každého úseku činí 120m, jako štafetový kolík bude sloužit soutěžící rodinou přinesený vlastní plyšák.

 

Prezentace:

  • všechny kategorie vyjma H, J               ► 1330 ÷ 15 minut před startem příslušného závodu
  • kategorie H, J                                      ► bez registrace

 

 Vyhlášení vítězů:

  • všechny kategorie vyjma E, F               ► 1600
  • kategorie E, F                                      ► 1630

 

ředitel závodu – Ing. Jiří Klusák, tel.: 775 308 088

Všechny vás srdečně zve rada jednoty!


www.orelzidenice.cz

uskutečněno za finanční podpory

MČ Brno – Židenice                                                      statutární město Brno                                                                                          

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu a na drobnou úpravu délek běžeckých tratí.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Propozice ke stažení: Plakát Židenický pohárek 2018 A4.pdf (296,8 kB)