Zrušení zasedání rozšířené ústřední KR

27.11.2013 19:03

Zdař Bůh bratři a sestry,

 

Vzhledem k tomu, že se v sobotu 30.11.2013 koná pohřeb Věry Haluzové, významné členky naší orelské organizace, která byla velmi úzce spjata s orelskou kulturou, byli jsme nuceni rozšířené zasedání kulturní rady zrušit.

 

Vycházíme tím především vstříc více než polovině přihlášených, kteří se pohřbu sestry Haluzové zúčastní. Věřím, že tuto situaci pochopíte. Připojte se k nám, prosím, alespoň v modlitbě za sestru Věru Haluzovou, které mimo jiné vděčíme například na Cantate v Luhačovicích, které založila.

 

Náhradní termín rozšířeného zasedání kulturní rady bude v sobotu 25.1.2014 nebo 15.2.2014. Termín bude upřesněn do konce roku, dle dohody s již dříve přihlášenými. Samozřejmě, že pozváni budou všichni Orlové, kteří mají zájem podílet se na tvorbě kultury v naší organizaci. Pozvánku obdržíte do konce roku 2013.

 

 

S pozdravem

 

V Brně 14.10.2013                                                                           MgA. Petr Pěcha
                                                                                                          předseda KR
 

                                                                                                          731 598 598
                                                                                                          petr.erne@gmail.com