Župní orelská pouť

24.03.2016 22:19

OREL ŽUPA SEDLÁKOVA

Vás srdečně zve na tradiční

ORELSKOU POUŤ DO KŘTIN

v neděli 22. května 2016

 

 

Program:

10:00    sraz praporů a poutníků u hrobu P. Prnky a společný průvod s prapory do kostela

10:30 – 11:30  mše sv.

11:30 – 12:00  přesun do župního střediska v Bukovině 12:00 – 14:00  sportovní odpoledne pro děti, kulturní program občerstvení - vše zajišťují členové našich jednot

14:30 – 15:00  požehnání v přírodě

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé!