Župní přebor v kuželkách - Moutnice

05.10.2015 12:52

OREL - župa Sedlákova

pořádá

župní přebor v kuželkách

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Moutnice

Kategorie

Mládež do 18let

Místo konání

Moutnice – kuželna v orlovně

Termín konání

Sobota 31.10.2015

Věk. kategorie

 

4 členná smíšená družstva – mládež do 18 let

 

Řídící komise

Ředitel turnaje: Petr Novotný

Přihlášky

Nejpozději do 29. 10. 2015

El. pošta: novotny@bmsservis.cz

Telefonicky:   774 723 725     

Časový pořad

08:45 – Prezence

08:55 – Rozlosování

09:00 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

-        Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku

-        Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla

-        Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených hráčů

     

                                                                                                        Ředitel turnaje

                                                                                                       Petr Novotný

Ke stažení: Kuželky_mládež.doc (817664)

Akce se uskuteční za finanční podpory: