Župní přebor ve florbalu juniorů

09.09.2014 10:42

OREL - župa Sedlákova

pořádá

Župní přebor

ve florbalu juniorů

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Těšany

Kategorie

Junioři

Místo konání

TĚŠANY – Tělocvična ZŠ TĚŠANY

Termín konání

27.9.2014

Věk. kategorie

 

1995 a mladší

 

Řídící komise

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Turek

Přihlášky

Nejpozději do 25. 9. 2014

El. pošta:  m.turek@volny.cz

Telefonicky:   608 432 569     

Časový pořad

08:30 – Prezence

08:45 – Rozlosování

09:00 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených hráčů

                                                                                             

                                                                                                          Ředitel turnaje:      Mgr. Martin Turek

 

Propozice ke stažení: