Župní přebor ve florbalu starších žáků

30.01.2014 19:35

Župa Sedlákova pořádá Župní přebor ve florbalu starších žáků které se koná 8.3. 2014. Technické usp.: Orel jednota Těšany -  Kategorie:  Starší žáci  - Místo konání:  Tělocvična ZŠ Těšany.

 

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Těšany

Kategorie

Starší žáci

Místo konání

Tělocvična ZŠ Těšany

Termín konání

8.3.2014

Věk. kategorie

 

Chlapci, 1999 a mladší

Děvčata, 1998 a mladší

 

Řídící komise

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Turek

Přihlášky

Nejpozději do 5. 3. 2014

El. pošta:  m.turek@volny.cz

Telefonicky:   608 432 569     

Časový pořad

8:30 – Prezence

8:45 – Rozlosování

9:00 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených týmů

     

                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                                       Ředitel turnaje

 

                                                                                                       Mgr. Martin Turek

Propozice ke stažení: 8-3-2014-st.zaci-Propozice.doc (57344)