Župní přebor ve florbalu starších žáků

26.02.2015 14:49

OREL Župa Sedlákova

pořádá

župní přebor

ve florbalu starších žáků

 

Obecná pravidla

Pořadatel

Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy

Technické usp.

Orel jednota Těšany

Kategorie

Starší žáci

Místo konání

Tělocvična ZŠ Těšany

Termín konání

21.3.2015

Věk. kategorie

 

Chlapci, 2000 a mladší

Děvčata, 1999 a mladší

 

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Aleš Přibyl

Přihlášky

Nejpozději do 18. 3. 2015

El. pošta:  AlesPribyl93@email.cz

Telefonicky:   607 733 555     

Časový pořad

8:30 – Prezence

8:45 – Rozlosování

9:00 – Zahájení turnaje

Technická ustanovení

Podmínky účasti

  • Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
  • Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
  • Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených týmů

     

                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                                       Ředitel turnaje

 

                                                                                                       Aleš Přibyl

 

Ke stažení: 21-3-2015-st.zaci-Propozice.doc (57344)

21-3-2015-st.zaci-Propozice.pdf (105722)