Župní přebor ve florbalu starších žáků

01.03.2016 12:10

OREL župa Sedlákova
pořádá
Župní přebor ve florbalu starších žáků

Obecná pravidla
Pořadatel: Tělovýchovná rada Župy Sedlákovy
Technické usp.: Orel jednota Těšany
Kategorie:  Starší žáci
Místo konání:  Tělocvična ZŠ Těšany
Termín konání:  12.3.2016
Věk. kategorie: Chlapci, 2001 a mladší (případně dívky 2000 a ml.)

Řídící komise

Ředitel turnaje: br. Aleš Přibyl

Přihlášky nejpozději do 9. 3. 2016

El. pošta: AlesPribyl93@email.cz

Telefonicky: 607 733 555

 

Časový pořad

8:30 Prezence
8:45 Rozlosování
9:00 Zahájení turnaje

 
Technická ustanovení
Podmínky účasti
- Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a podepsanou soupisku
- Účastnit se mohou jen ti hráči, kteří jsou ke dni turnaje registrování na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla
- Přihláška na akci je závazná, z účasti se lze omluvit nejpozději 2 dny před konáním turnaje, v případě porušení tohoto pravidla stanový postih TVR Župy

 

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí družstva řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

 

Hrací systém

Stanoví ředitel turnaje dle počtu přihlášených týmů

 

Ředitel turnaje                                                                                                        Aleš Přibyl

 

Propozice ke stažení: 12-3-2016-st.zaci-Propozice.pdf (99498)