Pozdrav budoucím !

 

Každé výročí nás vede k zamyšlení: Co se podařilo, co mohlo být lepší a co dál. Ohlédneme-li se zpět, můžeme říci: Orel prošel těžkými údobími, ale nezklamal. Splnil poslání, které dostal do vínku. Vychoval celé generace, které byli přínosem pro církev i pro vlast. Historie a svědectví našich předchůdců nás zavazuje nést i nadále orelský prapor.

 

Zakladatelé dali naší organizaci významný symbolický název: Orel

Orel je zván králem všeho ptactva. Vznáší se ve výšinách. Orel je symbolem evangelisty sv Jana, apoštola. Zaznamenal nám slova svého Mistra: „To je mé přikázání, milujte se navzájem.“ Co můžeme dát dnešnímu světu, který se ocitá v nejistotě, světu který kritizujeme a na který si stěžujeme ? Nechceme být škarohlídy. Nemůžeme dát světu ani peníze, ani moc, ani majetek. Můžeme však dát  lásku.  Často slyšíme: Co nám dá společnost ? Spíše se ptejme: Co já dám, udělám pro druhé, pro církev, pro společnost.

 

Orel má na mysli celého člověka, jak tělo, tak i duši. Ve zdravém těle zdravý duch, ale i naopak. Pohoda, klid, radost v duši člověka se projevuje i navenek. Svatý Jan ještě poznamenává: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Jak by jednal Ježíš na mém místě ? Jak by jednal, když někoho podezírám, někomu závidím ? Jaký postoj by zaujal, když nedovedu odpustit ? Jak by řešil situaci, kdy si nerozumím v manželství, v rodině ?

 

Jsme hrdi na minulost Československého Orla. Rád vzpomínám na veřejná cvičení, kterých jsem se zúčastňoval v době I. Republiky. Rád jsem přijal po obnovení Orla pozvání duchovního rádce orelské župy dr. Jana Sedláka. Kéž jsou hrdi i ti, kteří jednou převezmou orelskou štafetu. Počítejme s Boží láskou i s přímluvou Panny Marie.

 

Všem současným i budoucím z plna srdce žehnám.

 

P. Tomáš Prnka

duchovní rádce župy Sedlákovy