Organizační struktura župy – rok 1930

stránka 2  ( menu kapitoly  - str.: 1 ; 2 )

Oproti roku 1930 přibyla do uvedeného počtu jednota nová v okrsku I., a to v obci Proseč – Březina.

Jednota ve své skladbě představovala tyto stavy své zá kladny:
Počet žactva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Počet dorostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Počet cvičících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 25
Počet necvičících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 31
Počet členů celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 84

 

I následná léta, až do roku 1939, jsou obdobím rozmachu tělovýchovné a osvětové činnosti Sedlákovy župy.
Pro představu o rozsahu župních ročních aktivitách jsme vybrali jeden rok z třicátých let, který přetiskujeme z původního záznamu:

K potvrzení soustavného růstu členské základny Čsl. Orla v období třicátých let uvádíme její roční stavy:

Brněnská orelská župa Dr. Jana Sedláka se nejen na tomto růstu podílela, ale byla v tomto období také významnou složkou celospolečenskou.

Stručně a výstižně hodnotí postavení naší župy redaktor A. V. Kožíšek ve své publikaci vydané v roce 1938, nazvané Brno – město a okolí. Zde uvádí, že v brněnské aglomeraci působí 2 orelské župy – Sušilova a Sedlákova. Z článku nazvaného Orelstvo v Brně vyjímáme stať týkající se naší župy:

„Orelská župa Dr. Jana Sedláka

Vznikla rozdělením původní župy Sušilovy. Za 15 let své činnosti uspořádala 8 župních sletů a roku 1931 velký národopisný den ve Šlapanicích u Brna.

Pro výcvik cvičitelů uspořádána byla řada župních a okresních cvičitelských škol, které byly četně navštěvovány. V závodech tělocvičných,lehkoatletických a plaveckých získala župa první ceny a při prvních ústředních závodech Orlic umístilo se družstvo žen orelské župy Sedlákovy na místě třetím. Také muži se uplatňují na četných závodech. V ústředním závodě o prvenství Československého Orla roku 1936 dobylo družstvo župy Sedlákovy prvenství a župa stala se držitelkou putovní ceny ministra Msgr. Dr. J. Šrámka. Také na mezinárodních závodech katolických gymnastů roku 1936 ve Vídni družstvo župy Sedlákovy, sestavené z jednot Husovice, Židenice, Vranovice a Šlapanice, zvítězilo.

Ženy orelské župy Sedlákovy uplatnily se za hranicemi, zejména při zájezdu do Polska, Vídně a na světovou výstavu do Paříže, kde při tělocvičných slavnostech cvičena dvě čísla skladby žen brněnské župy Sedlákovy.

O tělocvičný rozvoj pečuje osmnáctičlenné předsednictvo župního cvičitelského sboru. Jednoty, soustředěné v župě Sedlákově, vlastní 25 orloven a 23 hřišť pro pěstování lehké atletiky mimo orelského stadia v Lužánkách a pěti spolkových domů se zahradními hřišti."

Tolik zpráva v publikaci Brno –město a okolí v roce 1938, která takřka uzavírá jedno z nejúspěšnějších období rozmachu Orla v naší republice.

 

Rok 1939

 

Tento rok byl osudovým nejen pro Orla, ale pro celý národ. Pod nacistickou okupací, ještě roku 1941, se snažily některé jednoty v činnosti pokračovat, ale útlum byl čím dál zřetelnější. Nejprve byla činnost Orla zastavena. Na Moravě ke zrušení Orla došlo 30. 11. 1941 a celostátně byl Orel rozpuštěn výměrem K. H. Franka 23. 9. 1942. Majetek organizací byl zabaven s odůvodněním, že činnost Orla byla Říši nepřátelská.

Od roku 1938 došlo v naší župě ke stagnaci členské základny. Mnozí z našich členů se stali účastníky II. odboje. Domácí podtíhou nacistické zvůle v pokoře a naději přežívali kruté roky válečné až do „nového úsvitu“.

>> větší obrázek