Rekreační pobytová střediska župy

stránka 2   ( menu kapitoly - str.:  1 ; 2 )

Bukovina

Je střediskem budovaným k provozování stanového táboření v letních měsících.

Po dostavbě k využívání víkendovými a vícedenními pobyty rodin a společností po celý rok. Je atraktivní pro milovníky turismua přírodníchkrás, které nabízí region Moravského krasu.

Kapacita 14 stanů s podsadami pro 2 osoby.

V objektu je 14 lůžek s možností přistýlek. Komfortní provozní a sociální zázemí uspokojí i ty nejnáročnější zájemce.

 

Obětavý starosta obnovené jednoty v Bukovině – bratr Beránek – byl tím, který uvedl do pohybu program obnovy orelského hřiště v lesním zákoutí za vesnicí. Léta 1990–1992 byla dobou, kdy v rámci restitucí bylo možno získat navrácení orelského hřiště zpět jednotě Orla jako původnímu vlastníku. Rok 1992 byl také rokem, kdy aktivní členové jednoty br. Lad. Sehnal a br. Alois Poláček vykonávali tlak na starostu župy bratra Josefa Novotného o výpomoc župy na uschopnění hřiště k pořádání letních táborových soustředění.

Po vykoupení dalšího pozemku bylo dosaženo ještě v témže roce vybudování základního „přírodního“ sociálního zařízení a realizování prvního letního tábora.

Další dostavba střediska rok co rok doznávala zřetelných pokroků. V červnu 1993 byla vyhloubena na pozemku studna. Byl zhotoven projekt na výstavbu moderního sociálního zařízení. Stavba byla dokončena v roce 1995. To již byl pravidelně letní stanový tábor provozován. V následných letech byla provedena vestavba podkrovních prostor v objektu a ocelový přístřešek při hřišti byl vybaven základním zařízením pro provoz táborů.

Nebývalý zájem o využívání střediska vyvolal nutnost výstavby víceúčelového sálu pro jeho využívání táborníky v případě nepřízně počasí. Stalo se tak a starosta župy Ing. Petr Janko zahajuje další etapu dostavby a převádí 5. 6. 2003 areál do majetku župy.
Za starostování Ing. Miluše Mackové byla dostavba dokončena s komplexním vybavením pro celoroční provoz.

V posledních letech je dokončena přípojka vody, modernizován venkovní přístřešek a postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Správcem střediska je Vítězslav Nováček z Kuřimi.