Současné Orlovny v župě – jako krasavice našich jednot

stránka 1  ( menu kapitoly - str.:  1 2 )

V majetko-právních vztazích – po úspěšně dokončených restitucích – téměř třetina jednot naší župy se opřela do rekonstrukcí, modernizací a dostaveb svých Orloven. Jistě si to zaslouží, abychom si tyto „krasavice“ na našich stránkách zvěčnili.

Orlovna – jednota Moutnice
 

Postavena a slavnostně otevřena br. Msgr. Janem Šrámkem v roce 1924. V roce 1947 započato se stavbou Orlovny nové, dokončené v témže roce. Nový vstup do modernizace objektu a přilehlých venkovních sportovišť je znamenán roku 2000.

Slavnostní otevření a vysvěcení víceúčelového hřiště a nových prostor Orlovny bylo stanoveno na den 8. května 2001.

 

Orlovna – jednota Telnice

Původní Orlovna postavena v roce 1925.

Ani tomuto objektu se čas „licoměrný“ nevyhnul. Po třetí obnově Orla rozhodli se Telničtí vybudovat Orlovnu novou.

Začínají v roce 1993 a v roce 1995 ji slavnostně otevírají.

 

Orlovna – jednota Pozořice
Silný impuls pro stavbu Orlovny vyvolal vynikající slet Orla v Brně 1922. Výbor organizace získává začátkem roku 1924 část budovy pozořického panství k realizaci svých záměrů. Již za rok a půl připravuje na den 14. června 1925 slavnostní otevření. Po třetí obnově Orla restitucí získává zanedbaný objekt do užívání. Vyšňořený, nemalým úsilím dostavěný a zmodernizovaný objekt je v roce 2003 slavnostně otevřen.

 

Orlovna – jednota Žatčany

Zakoupením objektu hostince v roce 1925 vstupuje výbor jed noty na dráhu budování Orlovny v Žatčanech-Třebomyslicích. Upra vený prostor hostince se brzy jevil jako nedostatečný a jednota přistupuje ke stavbě Orlovny nové v roce 1934.

Tato byla otevřena 2. června 1935. Po třetí obnově Orla je objekt modernizován do  dnešní podoby.

 

Orlovna – jednota Jiříkovice
Objekt postaven jako Spolkový dům 29. 5. 1921 Společenstvím katolického domu. Objekt užívali jak členové společnosti, tak i členové Orla. Po třetí obnově získává Společnost v restituci objekt zpět. V roce 2000 je převeden objekt na jednotu Orel Jiříkovice. Po zásadní přestavbě a modernizaci dokončené v roce 2000 je objekt připraven sloužit Orlu i širší veřejnosti.

 

Orlovna – jednota Obřany
 

Při revizi majetku jednot župy před zákazem činnosti Orla v roce 1948 je u jednoty Obřany zaznamenán spolkový objekt jako „Katolický dům“.

Po třetí obnově ke dni 10. 11. 1990 je uvedeno jednání o navrácení s registrací na FMV. Stalo se tak a následně objekt převeden na organizaci Orel.

 

Orlovna – jednota Ochoz u Brna
 

Objekt byl postaven jako spolkový  Lidový dům - Orlovna který byl slavnostně otevřen 31. 8. 1930.

Po roce 1990 jednáno Spolkem LD o navrácení. Stalo se tak a objekt zaregistrován na FMV a následně převeden na místní organizaci Orel, která po provedených generálních  opravách střechy a soc. zařízení v létech 2001 - 2003,  jej užívá dosud.

 

Orel – jednota Šlapanice

 

Objekt na malebném náměstí postaven jako spolkový – Katolický dům. Byl centrem kulturně osvětového života Orla ve Šlapanicích, obzvláště v době pořádání národopisných slavností.

Po III. obnově podána žádost o registraci a navrácení. Stalo se tak a následně objekt převeden na místní organizaci Orel.

 

Orel – jednota Husovice
 

Objekt postavený v letech 1925–1927.

Původně Katolický dům, po roce 1989 bylo zažádáno o navrácení od sokolské organizace.

Po velmi dlouhé době a náročných vyjednáváních byla budova v roce 2009 převedena na jednotu Husovice.

 

Orel – jednota Borkovany
 

Objekt před zákazem Orla v roce 1948 veden jako Orlovna ve vlastnictví místní organizace. Proces navrácení doznával delší doby, ale s kladným výsledkem.
 

Po nejdůležitějších pracích na obnově byl připraven přijmout účastníky XIV. ročníku Mariánskéštafety, konané 8. 5. 2004.