Současné Orlovny v župě – jako krasavice našich jednot

stránka 2  ( menu kapitoly - str.:  1 2 )

Úspěšné nájmy objektů a pozemků

Jednoty, které po III. obnově neměly „dědičná práva“, hledaly podmínky pro rozvoj svých aktivit. Úspěchu na tomto úsilí dosáhly
– jednota Orla v Kuřimi
– jednota Orla v Těšanech,
a to formou nájmu církví nevyužívaných prostor a pozemků v místě.

 

Orel – jednota Kuřim

Jednotu, původně registrovanou v župě Metodějově a na ústředí po III. obnově 24. 4. 1995, převádí do župy Sedlákovy PhDr. Miloslav Vitula z důvodu větší spádovosti města k Brnu.

Stalo se tak 14. 11. 1997, po následném schválení na župním sjezdu 20. 3. 1998.

Bratr Vitula s osobním zaměřením na tělovýchovu, projednává na sekretariátě župy na ul. Pionýrské možnosti vytvoření podmínek k získání prostor a pozemků pro rozvoj aktivit kuřimské jednoty.

Porozumění se nachází v osobě duchovního správce P. Jiřího Krpálka. Ten k tomuto účelu nabízí farní hospodářské budovy a pozemky. Základ byl položen uzavřenou nájemní smlouvou dne 17. 3. 2001.

Realizací dalšího záměru se chopila starostka jednoty Ing. Miluše Macková. Operativním řízením bylo dosaženo dlouhodobého nájmu zmíněných nemovitostí a stavby nového objektu ve vlastnictví jednoty .

Po konečné dostavbě, rekonstrukci a modernizaci je současný sportovní a schůzovní areál na velmi dobré úrovni, sloužící nejen úspěšné kuřimské jednotě.

 

Orel – jednota Těšany

Jednota má v záznamech župy v roce 1948 vedenou Orlovnu jako nadační dům. Jde o řadový objekt při hlavní silnici, bez jakéhokoliv zázemí. Po druhé obnově, do dnešních dnů, je objekt užíván jako hasičská zbrojnice. Pro nevhodnost jakékoliv adaptace je v souhrnné zprávě po III. obnově Orla konstatováno, že „celou záležitost je nutno řešit náhradní budovou“.

Řešení se nachází v nájmu nevyužívaných farních hospodářských budov a pozemků. Tak se stalo a starosta jednoty br. Pavel Husák se ujímá dostavby, rekonstrukcí a modernizací objektů a stavby venkovních sportovišť.

Vynaložené úsilí nese své plody. Můžeme se návštěvou v Těšanech přesvědčit.