Úvodní slovo starostky

Vážení přátelé,

 

držíte v rukou knihu, která přináší srozumitelný pohled na necelé století činnosti jedné z dvaceti tří orelských žup v naší republice. Župy, která se účinně snaží přispět dobrému obrazu Orla.

Ještě než začnete listovat prvními stránkami, dovolte mi, abych zmínila důvody, které daly této publikaci vzniknout.

 

Asi před čtyřmi léty jsme se na jednom zasedání předsednictva dohodli, že by bylo dobré sesbírat a uceleně archivovat dostupná fakta o vzniku naší župy. Úkolu se ochotně ujal br. František Urbánek a spolu s bývalým sekretářem br. Aloisem Müllerem nashromáždili spoustu historických dat a zajímavostí. Za to jim patří velký dík.

 

Společnými silami vzniklo dílo, které vám předkládáme. Činíme tak s úctou ke všem těm, kteří jako vůdčí osobnosti byli nositeli orelských ideí a obětavými bojovníky za jejich naplnění. Činíme tak i s úctou ke každému, kdo na na jakémkoliv postu orelské činnosti obětavě přispíval k vydávání svědectví pravdy, poselství víry a nadějí.

 

Ať je tedy tato kniha ohlédnutím za minulostí, dokumentem růstu a zdrojem informací pro budoucí generace.

 

Ing. Miluše Macková

starostka župy Sedlákovy