Podolský anděl

18.12.2020

Každoročně během adventu pořádáme benefiční koncert, ze kterého celý výtěžek putuje do domova LILA Otnice. V letošním roce pro ně místo koncertu pořádáme veřejnou sbírku Podolský anděl. Při této příležitosti jsme si pro zájemce ještě připravili i malou pozornost. Můžete se tak s chutí zaposlouchat do nového CD Podolského chrámového sboru a alespoň takto zavzpomínat na koncerty z minulých let.

Děkujeme za vaší trvalou podporu a dary, které je možné zasílat na transparentní účet 237 036 191/0600. Výtěžek sbírky bude použit na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti.