Akce župy a jednot

Starší články

Každoročně během adventu pořádáme benefiční koncert, ze kterého celý výtěžek putuje do domova LILA Otnice. V letošním roce pro ně místo koncertu pořádáme veřejnou sbírku Podolský anděl. Při této příležitosti jsme si pro zájemce ještě připravili i malou pozornost. Můžete se tak s chutí zaposlouchat do nového CD Podolského chrámového sboru a alespoň...

V sobotu 5. 9. 2020 Vás srdečně zveme na běžecké závody s názvem "Obřanský kross" který se koná pod záštitou městské části Brno - Maloměřice a Obřany

Pořádá Orel župa Sedlákova. Koná se 6. září 2020 na hřišti školy Lerchova 65, Brno. Technické uspořádání: Orel jednota Brno - Židenice.

Sestry a bratři, přejeme všem, vašim rodinám, vašim blízkým, klidné a požehnané prožití letošních Velikonočních svátků. Nechť je poselství Zmrtvýchvstalého Krista v této těžké době pro nás všechny nadějí a útěchou, že po překonání nebezpečné pandemie koronaviru se zase ve zdraví všichni sejdeme.

Orel v Kuřimi nabízí všem, kdo chtějí šít roušky pro sebe a své blízké, příp. k darování dětem a seniorům, bavlněnou pevnou látku. Není bílá, ale lze prát na 90 stupňů. Pište na mackova@orel.cz.

Výstavka vín

17.02.2020

Orel jednota Brno - Obřany vás zve na 30. výstavku vín. Koná se v sobotu 21. března 2020.

Orelský kvíz

02.02.2020

Orel jednota Brno - Obřany pořádá v neděli 9. února 2020 II. kvartální ročník amatérské znalostní soutěže "Orelský kvíz".

XXIX. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí.